רישמוי חפירות הקולנוע פרק 2

וידאו


והפעם אני והחברים המלומדים, מדברים על מכת הריימק והאיתחולים שמשתוללת בקולנוע בשנים האחרונות.

רישומי חפירות הקולנוע -תוכנית ראשונה


סדרת אינטרנט חדשה בהשתתפותי. תוכנית דיבורים על קולנוע. בהשתתפות חברי המלומדים, איציק  רוזן, איתן גפני וליאור אלפנט. התוכנית הפעם מתקמדת בסרטיו של טרנטינו.